PRIVAATSUSPOLIITIKA

 • PRIVAATSUSPOLIITIKA

  Seda veebisaiti kasutades annate oma nõusoleku ettevõttele UAB "Internetinė prekyba", 303118708, koguda ja kasutada teie isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas määratletule. UAB "Internetinė prekyba", 303118708 kasutab registreerimisel, tellimuste esitamisel või meile päringute saatmisel teie poolt edastatud andmeid, sealhulgas: nimi, aadress, pangakonto number, e-posti aadress. e-posti aadress, telefoninumber, IP-aadress, kasutatud küpsised, muu kontaktteave (kõik koos – Isikuandmed) teie tellimuste/päringute nõuetekohaseks haldamiseks.

  Üldsätted

  UAB "Internetinė prekyba", 303118708 ei müü ega edasta teie isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule ilma teie eraldi nõusolekuta. Ükski kolmas osapool ei saa teile pakkuda oma kaupu ega teenuseid UAB "Internetinė prekyba", 303118708 Hallatavate elektrooniliste süsteemide kaudu. UAB "Internetinė prekyba", 303118708 ei kasuta teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Kui UAB „Internetinė prekyba“, 303118708 kasutab teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, tuleb teilt saada nõusolek ja anda võimalus keelduda.

  UAB "Internetinė prekyba", 303118708 juhindub järgmistest isikuandmete töötlemise aluspõhimõtetest:

  Isikuandmeid kogutakse määratletud ja legitiimsetel eesmärkidel
  Isikuandmeid käsitletakse täpselt ja õiglaselt
  Isikuandmeid töödeldakse seaduslikult
  Kogu teave töödeldavate Isikuandmete kohta on konfidentsiaalne
  Teie Isikuandmete töötlemisel ja kaitsmisel rakendab UAB "Internetinė prekyba", 303118708 organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad Isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt 2016.a 27. aprill Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

  Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

  Teie tootetellimuste töötlemiseks (pärast teatud tellimuste täitmist);
  Väljastada finantsdokumente (nt arveid);
  Lahendage kauba esitlemise või kohaletoimetamisega seotud probleeme;
  Täitma muid lepingulisi kohustusi;
  Teie taotluste töötlemiseks;
  Otseturunduse eesmärgil - ainult pärast loobumisvõimaluse andmist ja eraldi nõusolekul;
  Isiklikud õigused

  Teil, kes on andnud loa oma isikuandmete töötlemiseks, on õigus:

  Nõuda oma Isikuandmete parandamist, hävitamist või töötlemise peatamist, kui andmeid töödeldakse rikkudes eelnimetatud Euroopa regulatsiooni ja teiste seaduste sätteid;
  Ärge nõustuge oma Isikuandmete töötlemisega;
  UAB "Internetinė prekyba", 303118708, esitab Teie isikuandmete töötlemise taotluse saamisel Teile vastuse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul Teie päringu esitamise päevast arvates. Arvesse võetakse ainult e-posti teel esitatud isikuandmete töötlemise taotlusi. posti teel gediminas@namams24.lt;
  UAB "Internetinė prekyba", 303118708 Liikmetel/Klientidel on õigus taotleda oma maksete ajaloo ja enda edastatud teabega seotud teabe ülekandmist või tühistamist. Sellised taotlused täidetakse 30 päeva jooksul. Alates kirja saamisest meili teel posti teel gediminas@namams24.lt;
  Lõppsätted

  Selle privaatsuspoliitika olulised muudatused saadetakse liikmetele e-posti teel. UAB "Internetinė prekyba", 303118708 võib käesolevat privaatsuspoliitikat ilma ette teatamata muuta. Kui teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võite meiega igal ajal e-posti teel ühendust võtta. posti teel gediminas@namams24.lt.

  Seda dokumenti uuendati viimati 23.07.2018.